Partnerské spolupráce miest a obcí

Dátum: 7. december 2012 10:30 do: 15:30

Lokalita: Krajský úrad, sála F 502, ulica 28. října 117, 702 00 Ostrava
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko, České národní kontaktní místo programu Evropa pro občany, Svaz měst a obcí ČR a Združenie miest a obcí SK

Bezplatný seminár pre žiadateľov v rámci Akcie 1: Aktívni občania pre Európu.

Viac info na www.partnerskemesta.cz

Registrácia: do 3. decembra e-mailom na eurocentrum.ostrava@euroskop.cz