Životaschopné destinácie, regióny a komunity

Dátum: 20. november 2012 13:00 do: 18:00

Lokalita: Refinery Gallery, Vlčie Hrdlo, 824 12, Bratislava
Organizátor: Stredoeurópska nadácia a Európsky kontaktný bod

Stredoeurópska nadácia (CEF) pri príležitosti svojich 18. narodenín v spolupráci s Európskym kontaktným bodom pozýva na minikonferenciu o vývoji cestovného ruchu ako hybnej sily ekonomického rozvoja regiónov s výrazným potenciálom
zvyšovania zamestnanosti.

Keynote speaker:

  • Monika Mazurová – Munch (Sundgau, Južné Alsasko, Francúzsko): Príbeh vzniku destinácie a značky Sundgau (13:00-13:30),„Sundgau má všetko, čo ktorýkoľvek región Slovenska

Diskusné panely:

  • MIESTNA KOMUNITA - PRE ALEBO PROTI TURIZMU (13:30-14:30)
  • LOKÁLNY TURIZMUS V SIETI GLOBÁLNYCH PARTNERSTIEV (14:40-15:40)
  • MINULOSŤ, KTORÁ NAPĹŇA TURIZMUS, ALE MU AJ BRÁNI (16:00-17:00)
  • JE TURIZMUS NA SLOVENSKU REMESLOM SO ZLATÝM DNOM? (17:10-18:10)

Doteraz potvrdení hostia diskusných panelov:

Michal Sklienka (OOCR Orava), Pavol Kelley (Kremnické gagy), Andrea Briestenská (vedúca kancelárie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a RVC Trnava), Dana Kmeťová (mesto Brezno), Jozef Jarina (Komunitná nadácia Bardejov), Ing. Dagmar Mathiová (starostka obce Tvarožná), Lubomír Jančok (spisovateľ pôsobiaci na Sorbonne, zakladatel a riaditel CK Monte Christo), Eduard Nižnanský (historik a univerzitný profesor), Anna Grusková (dramatička), Anton Molnár (Slovnaft, a.s.), Gabriela Revická (Tricio.sk), Martin Brunovský (Limba s.r.o.)


Viac informácií a registrácia na www.cef.sk (Registrácie do 18. 11. 2012)

Účasť je bezplatná. Zaregistrovaní účastníci sú srdečne pozvaní na večerné kultúrno-spoločenské podujatie.Životaschopné destinácie, regióny a komunity