Sociálne trhové hospodárstvo v Európe a u nás: realita alebo sci-fi?

Dátum: 5. november 2012 09:00 do: 13:00

Lokalita: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29, Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod v spolupráci s UNDP

Podujatie predstaví trendy v oblasti impact economy, legislatívne a praktické predpoklady využitia sociálneho podnikania na Slovensku. Dôraz bude položený na príležitosti pre spoluprácu mimovládneho a firemného sektora, vrátane nových príležitostí fundraisingu v rámci EÚ na podporu sociálnych investícií.

Vystupujúci:

  • Karl Richter, poradca britskej vlády
  • Michaela Ledňová, UNDP
  • Peter Mészáros, 3lobit
  • a predstavitelia iných slovenských mimovládnych organizácií  (TBC)
Témy:
  • Koncepcie a predsudky: dá sa investovať sociálne a zároveň trhovo?
  • Rozvoj trhu - spolupráca firiem a občianskej spoločnosti:  môžu spolu robiť biznis?
  • Ako pritiahnuť zahraničné investície do ľudí?
  • Regulácia, legislatíva, politika: čo ďalej?
  • Konkrétne skúsenosti z praxe na Slovensku a v zahraničí.

Registrácia a bližšie informácie: office@europapreobcanov.skSociálne trhové hospodárstvo v Európe a u nás: realita alebo sci-fi?