Festival Rozmanitosť

Dátum: 7. október 2012 00:00 do: 13. október 2012 23:59

Lokalita: Košice
Organizátor: Spots

Festival kreatívnym spôsobom predstaví množstvo tradičných i nových menšín žijúcich v Košiciach. Jeho cieľom je vytvoriť priestor na dialóg o tolerancii a vzájomnom spolužití medzi majoritou tohto mesta a nielen národnostnými menšinami.

Najdôležitejšie je však to, že Košičania budú môcť aj reálne zažiť multikultúrnosť mesta, v ktorom žijú a osobne sa stretnúť s ľuďmi, ktorí vytvárajú rozmanitú tvár Košíc. Aj oni sa tu cítia doma, vedia však poskytnúť iný pohľad na Košice a zároveň sprostredkovať priamu skúsenosť z rôznych kultúr sveta," povedal Christian Potiron zodpovedný za programovú časť festivalu.

Súčasná opera v mantáckom nárečí. Netradičné slovné spojenie a zároveň otvorenie festivalu Rozmanitosť netradičnou operou Kráľ duchov pod taktovkou Mareka Piačeka s Dychovým orchestrom Štós v nedeľu 7. októbra. Program pokračuje počas ďalších dní výstavou fotografií prezentujúcou rozmanitú tvár mesta, verejnou diskusiou a premietaním tematických dokumentárnych filmov. Zároveň sme pripravili špeciálny program pre školy a samostatný kultúrny program pre Luník IX v spolupráci s Rómskym mediálnym centrom. Festival uzavrieme 14. októbra slovenským večerom a predstavením „Barabere idú“ divadelného súboru Jozefa Gregora Tajovského z Jakloviec a folklórnym vystúpením súboru Červené Chustečky.

Vyvrcholením všetkých podujatí bude Polievkový festival. Jeho hlavnou myšlienkou je spojiť Košičanov a menšiny žijúce v Košiciach a dať všetkým možnosť sa prezentovať sa pred množstvom ľudí špecifickou polievkou a rôznorodým sprievodným programom. Počas Polievkového festivalu budú ľudia a porota, ktorej predsedom bude známy séfkuchár Jaroslav Židek, hodnotiť jedlo pomocou hlasovacích lístkov a spoločne určia víťaza, ktorý získa „Zlatú lyžicu“ a dary od sponzorov a partnerov festivalu.

Viac na www.spots.sk.