Európsky deň jazykov

Dátum: 26. september 2012 09:00 do: 16:00

Lokalita: Hviezdoslavovo námestie v Bratislave
Organizátor: Cervantesov inštitút, Rumunský kultúrny inštitút, Francúzsky inštitút, Bulharský kultúrny inštitút, Goetheho inštitút, Rakúsky inštitút Bratislava, Poľský inštitút Bratislava, Taliansky kultúrny inštitút, British Council, Veľvyslanectvo Srbskej republiky,

MY TAM BUDEME TIEŽ! A VY?

V celej Európe si v tento deň pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.  Súčasťou osláv bude:

  • premietanie pásma krátkych filmov v kine Mladosť,
  • kultúrny program na hlavnom pódiu.

Zoznámiť sa s kultúrami a jazykmi Európy, zapojiť sa do početných jazykových kvízov a súťaží sa návštevníci budú môcť v Uličke jazykov, kde ich vo svojich stánkoch radi privítajú organizátori podujatia.