Trampolína Jump 2012

Dátum: 24. október 2012 08:30 do: 16:45

Lokalita: Technopol, Kutlíková 17, Bratislava
Organizátor: Voices n.o.

Cieľom podujatia je prezentovať inšpiratívne a poučné príbehy, vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu a ponúknuť účastníkom praktické workshopy vedené skúsenými lektormi.

Jump nie je bežná odborná konferencia. Charakterizujú ju priateľská atmosféra a uvoľnený štýl. Určená je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom. Každému, komu Slovensko nie je ľahostajné.

Registrácia začína 24. septembra. Viac informáciíTrampolína Jump 2012