3. slovensko-česká konferencia o fundraisingu

Dátum: 10. október 2012 00:00 do: 12. október 2012 23:59

Lokalita: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova ul. 48, Bratislava
Organizátor: Slovenské centrum fundraisingu

Témou konferencie sú investície do získavania zdrojov a organizačného rozvoja, financovanie administratívnych nákladov, zaujímavé príklady, pri ktorých rozvoj fundraisingu priniesol želané výsledky, ako aj nástroje a postupy, ktoré organizácie využívajú pri napĺňaní svojich fundraisingových a organizačných cieľov.

Konferencia sprostredkuje inšpiratívne podnety pre získavanie zdrojov od skúsených expertov z domova i zo zahraničia. Vytvorí príležitosť na sieťovanie a neformálne odborné vzdelávanie fundraiserov, donorov, konzultantov, marketérov, fundraisingových dodávateľov a ďalších záujemcov o tému získavania zdrojov.

Viac informácií a registrácia3. slovensko-česká konferencia o fundraisingu