Holokaust ako historický morány problém minulosti a súčasnosti

Dátum: 7. september 2012 11:00

Lokalita: KSC Fotána, Beethovena 1, Piešťany
Organizátor: Mesto piešťany a Židovská náboženská obec

Program:

  • Dokument "Čiara života"
  • Piešťany v čase holokaustu- profesor Eduard Nižňanský
  • Prezentácia knidy E.Nižňanský a kol.:"Piešťany a Trenčín v čase holokaustu"
  • Diskusia
  • Dokument "Prežil som Bergen"