Európsky týždeň miestnej demokracie

Dátum: 15. október 2012 00:00 do: 20. október 2012 23:59

Lokalita: európske mestá a obce
Organizátor: Kongres miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy

Mestá a obce z celej Európy sa môžu od 15. do 20. októbra 2012 zapojiť do Európskeho týždňa miestnej demokracie.

Hlavnou témou šiesteho ročníka Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD) bude „Ľudskými právami budujeme súdržnejšiu spoločnosť“, keďže väčšina ľudských, sociálnych a občianskych práv sa realizuje na miestnej úrovni. Z toho dôvodu je dôležité pre miestne samosprávy a občanov, aby porozumeli podstate demokracie „zdola nahor“.

Zámerom témy je podporiť angažovanosť občanov na verejnom dianí spoločnosti, najmä mládeže a menej zastúpených skupín obyvateľstva, posilniť medzigeneračnú spoluprácu a solidaritu, chrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a posilniť sociálne práva a prístup ku kvalitným verejným službám, a tým podporiť súdržnejšiu spoločnosť.

Mestá a obce, ktoré majú záujem zviditeľniť aktivity počas ETMD 2012, sa môžu uchádzať o titul “12 Star Cities“. Podmienkou je splnenie týchto kritérií:

  • vyčlenený rozpočet na aktivity (či už vlastné alebo cudzie zdroje),
  • rozbehnutie aktívnej kampane o iniciatíve,
  • zapojenie rôznych skupín obyvateľov (najmä mládež, deti, starších ľudí),
  • aktivity sa musia týkať témy ETMD 2012 a niektoré aktivity musia mať európsky rozmer.
Viac o ETMD

Tematický návrh aktivít ETMD 2012 pre mestá a obce

Pokiaľ plánujete aktivity počas ETMD 2012, nezabudnite sa zaregistrovať a zviditeľniť svoju obec medzi európskymi samosprávami.Európsky týždeň miestnej demokracie