Stretnutie partnerských obcí a rôznych generácií v obci Strekov

Dátum: 21. júl 2012 00:00 do: 22. júl 2012 23:59

Lokalita: Strekov
Organizátor: Obec Strekov

Stretnutie pre založenie partnerskej spolupráce medzi obcami Strekov zo SR a tromi obcami z Maďarska sa uskutoční v rámci tradičného „Strekovského festivalu vína“.

Hlavné aktivity

Akt.1

Seminár pre lepšie spoznanie sa a vypracovanie stratégie ďalšieho rozvoja partnerstva na roky 2012-2016.

Akt.2

Gastronomické tradície z partnerských obcí - prezentácie prípravy s ochutnávkou.

Akt. 3

Interaktívne tvorivé dielne a kvízy  s tematikou symbolov, cieľov a  programov  EU vrátane distribúcie relevantných  propagačných materiálov. Tieto aktivity animujú mladí ľudia - cieľom je osloviť všetkých generácie.

Akt. 4

V. Strekovský festival vína  - v rámci tohto dvojdňového festivalu budú realizované hlavné kultúrno-spoločenské  programy  - prezentácie súborov  prítomných partnerských obcí  projektu.

Akt. 5

Vernisáž putovnej výstavy s názvom:   "Aktívne starnutie - solidarita a spolupráca  medzi generáciami v našich partnerských obciach".

Viac informácií: www.strekov.sk