Verejná konzultácia ku garančnému mechanizmu pre kultúrny a kreatívny sektor

Dátum: 20. jún 2012 10:00

Lokalita: veľká zasadačka Ministerstva kultúry SR
Organizátor: Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Kultúrnym kontaktným bodom Slovensko a Media Desk Slovakia

Verejná konzultácia ku garančnému mechanizmu pre kultúrny a kreatívny sektor, ktorý je súčasťou návrhu nového komunitárneho programu Tvorivá Európa na roky 2014 - 2020. Prvá tajomníčka Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Silvia Salanská na podujatí predstaví návrh Európskej komisie a aktuálny vývoj rokovaní v Rade EÚ. Hlavným bodom programu bude výmena názorov o možnostiach využitia tohto nového finančného nástroja v SR.

Účasť na konzultácii len pre pozvaných hostí. V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte:

Juraj Sedmák

riaditeľ odboru multilaterálnej spolupráce

tel.: 02 20 482 321; e-mail: Juraj.Sedmak@culture.gov.sk