Seminár EKB k septembrovým výzvam (RK)

Dátum: 20. júl 2012 10:00 do: 12:30

Lokalita: Zasadačka Mestského úradu Ružomberok,Námestie Andreja Hlinku 1,Ružomberok
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop je určený pre záujemcov zo stredného o východného Slovenska, plánujúcich žiadosti o podporu z programu Európa pre občanov, a to konkrétne vo výzvach s uzávierkou 1. septembra:

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami  (viac)

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami. Program  bude upravený podľa reálneho záujmu, teda prosím, vo svojej prihláške indikujte, o ktoré opatrenie máte záujem.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 17.7.2012 vyplnením registračného formulára


Seminár EKB k septembrovým výzvam (RK)