Seminár Európa pre občanov v Prahe

Dátum: 19. jún 2012 10:30 do: 15:30

Lokalita: Jungmanova 24, Praha ČR
Organizátor: České národné kontaktné miesto programu Európa pre občanov a Svaz měst a obcí ČR

České národné kontaktné miest a Svaz měst a obcí ČR organizujú seminár pre žiadateľov o podporu projektov partnerskej spolupráce miest a obcí z programu Európa pre občanov  2007 -2013, ktorý sa uskutoční v utorok 19. júna  2012 od 10,30 do 15,30 hod. v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Akcia je vhodná pre zástupcov miest a obcí, ktoré plánujú medzinárodné projekty v rámci európskych podporných programov.

Účastníci budú mať možnosť získať bližšie informácie o možnostiach financovania sietí a družobných stretnutí z programu Európa pre občanov, ktorého najbližšia uzávierka bude 1.septembra  2012. Okrem toho môžu stretnúť obce, ktoré majú záujem o medzinárodnú spoluprácu.

Seminár sa zameria  na nasledujúce oblasti:
- možnosti financovania aktivít partnerskej spolupráce mist  z programu Európa pre občanov  2007 - 2013,
- grantové podmienky pre žiadateľov,
- ako postupovať pri príprave grantovej žiadosti,
- skusenosti žiadateľov, ktorí získali podporu z programu Európa pre občanov.

Ak  máte zájem o účasť na tomto seminári, prihláste se do 13. júna  2012 na adrese eurocentrum.praha@euroskop.cz.
Seminár Európa pre občanov v Prahe