Uzávierka- Akcia 2. Opatrenie 1 a 2: Štrukturálna podpora organizáciám

Dátum: 17. október 2011 12:00


Viac informácií nájdete na Akcia 2: Aktívna občianska spoločnosť v Európe Akcia 2: Aktívna občianska spoločnosť v Európe.