Informačný seminár Kultúrneho kontaktného bodu II.

Dátum: 21. jún 2012 10:00

Lokalita: Žilina, Stanica Žilina-Záriečie
Organizátor: Kultúrny kontaktný bod Slovensko

Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o predložení žiadostí o grant v rámci programu Kultúra alebo majú záujem o informácie o ňom, pripravuje Kultúrny kontaktný bod Slovensko informačný seminár.

Bude venovaný programu EÚ na podporu kultúry a umenia, jednotlivým oblastiam činnosti programu, podmienkam a kritériám projektov, spôsobu získavania partnerov pre projekty a ďalším zdrojom spolufinancovania projektov.

Na seminári budú predstavené aj úspešné slovenské podporené projekty a nový program Creative Europe.

Vašu účasť prosím potvrďte na adrese office.ccp@theatre.sk do 19. júna 2012.