Informačný seminár Kultúrneho kontaktného bodu I.

Dátum: 7. jún 2012 10:00

Lokalita: Bratislava, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
Organizátor: Kultúrny kontaktný bod Slovensko

Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o predložení žiadostí o grant v rámci programu Kultúra alebo majú záujem o informácie o ňom, pripravuje Kultúrny kontaktný bod Slovensko informačný seminár.

Bude venovaný programu EÚ na podporu kultúry a umenia, jednotlivým oblastiam činnosti programu, podmienkam a kritériám projektov, spôsobu získavania partnerov pre projekty a ďalším zdrojom spolufinancovania projektov.

Na seminári budú predstavené aj úspešné slovenské podporené projekty a nový program Creative Europe.

Vašu účasť prosím potvrďte na adrese office.ccp@theatre.sk do 5. júna 2012.