Víkendové stretnutie družobných partnerstiev

Dátum: 22. jún 2012 00:00 do: 23. jún 2012 23:59

Lokalita: Šaľa
Organizátor: Mesto Šaľa

Hlavné aktivity projektu budú prebiehať počas Šalianskych slávnosti 22.- 23. júna 2012, na ktorých by sa mali podieľať aj pozvaní účastníci z partnerských miest z Českej republiky (Telč), Maďarska (Oroszlány), Poľska (Kónskie) a Fínska (Kuhmo).

Na posilnenie vzájomných vzťahov medzi družobnými mestami prebehnú dve diskusné podujatia (workshopy) na tému: „Európa – dnes a zajtra“ a „Možnosti ako rozvíjať družobné vzťahy partnerských miest“. Doplnia ich viaceré ďalšie aktivity, napríklad súťaž v kreslení detí materských a základných škôl, vystúpenia partnerských miest – tanečný maratón alebo prezentácia seniorov zo Šale. Počas jarmoku bude prebiehať aj prezentácia regionálnych vín zo Slovenska, Maďarska a Čiech.
Víkendové stretnutie družobných partnerstiev