Spoločenská zodpovednosť médií

Dátum: 22. máj 2012 09:00 do: 16:00

Lokalita: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29, Bratislava
Organizátor: Medzinárodný tlačový inštitút, Inštitút pre verejné otázky, Fórum donorov s podporou Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

Podujatie reaguje na zvyšujúcu sa požiadavku adresovať problematiku spoločenskej zodpovednosti slovenských médií z dvoch aspektov – zobrazovania CSR aktivít korporátnej sféry v médiách a spoločensky zodpovedného podnikania samotných mediálnych domov.

Zámerom je:

  • priviesť k rokovaciemu stolu všetkých kľúčových partnerov v danej problematike a
  • konštruktívne prediskutovať hlavné problémy, pred ktorými stojíme v oblasti spoločenskej zodpovednosti médií

v čase dlhodobej a navyše prehlbujúcej sa hospodárskej a spoločenskej krízy.

Konferencia je bez účastníckeho poplatku. Svoju účasť, prosím, potvrďte do 16. mája 2012 na faltinova@donorsforum.sk.

Program konferencie