Prvá pomoc v poslednej minúte

Dátum: 23. máj 2012 13:00 do: 15:00

Lokalita: Bratislava a Banská Bystrica ( miesto semináru bude upresnené)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshopy určené výhradne pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s uzávierkou 1.júna 2012. Je vhodné prísť s predpripraveným formulárom žiadosti.

Žiadatelia už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a spoločne konzultovať  nejasnosti, ktoré vzniknú v procese vypĺňania grantovej žiadosti.

Na workshop v Banskej Bystrici sa možete prihlásiť do 17. mája a na workshop v Bratislave do 21.mája a to  vyplnením  elektronického  formulára.

Pozor!

V prípade záujmu organizujeme 2 rovnaké workshopy:

21.5. 2012 v čase od  11 do 14:00  v Banskej Bystrici

23.5. 2012 v čase od 13 do 15:00  v Bratislave