Hodnota umenia a jeho hodnotenie

Dátum: 18. máj 2012 12:00

Lokalita: Batelier, Továrenská 14, Bratislava
Organizátor: Kultúrny kontaktný bod Slovensko

Do umenia vraj treba investovať, aby bola spoločnosť zdravá, spokojná a výkonná. Stále existuje dostatočná časť populácie, ktorá verí, že bez odvetví kreatívneho priemyslu by sme boli chudobnejší a viedli menej kvalitný život. Nielen o kvantitatívnych ukazovateľoch a hodnotách, ktoré presahujú trhovú cenu príde s ďalšími odborníkmi debatovať hlavný rečník, známy holandský ekonóm Arjo Klamer.

Program:

10.00 otvorenie

10.10 úvodné slovo, Arjo Klamer

10.50 panelová diskusia, Zora Jaurová, Marta Smolíková, Pierre Guérin, Arjo Klamer

12.20 obedná prestávka

13.00 prezentácia projektu Visible Data, Katarína Lukič Balážiková, Kristian Lukič, Zuzana Devaliere, Martin Mistrík, Braňo Matis

Viac informácií