LiWoLi 2012: "Ako precítiť mesto?"

Dátum: 24. máj 2012 00:00 do: 26. máj 2012 23:59

Lokalita: Linz, Rakúsko
Organizátor: servus.at

Komunitný festival, otvorené laborátorium a stretnutie umelcov a vývojárov využívajúcich a vytvárajúcich Free Software (FLOSS), Open HardWare a Open Design v umeleckom a kulturnom kontexte. Aktuálny ročník je zameraný na umelecké diela, ktoré sú tvorené, prehrávané a vystavované vo verejnom priestore v duchu myšlienky "Ako precítiť mesto?".

Uzávierka pre predloženie prihlášok na festival v oblasti  umeleckých a vedeckých prednášok, intervencií a pod. je 26. apríla 2012.

Viac na www.liwoli.at