Uzávierky Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest a Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

Dátum: 1. september 2011 12:00


Viac informácií nájdete na  Akcia 1: Aktívni občania pre Európu