Česko- slovenský workshop pre samosprávy

Dátum: 4. máj 2012 11:00 do: 16:30

Lokalita: Vavrečkova 5262, Budova technologického inovačního centra
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko a Európsky kontaktný bod Česko

 

 

POZVÁNKA

Česko- slovenský workshop samospráv

Európsky kontaktný bod SlovenskoEurópsky kontaktný bod Česká republika Vás pozýva na stretnutie zástupcov slovenských a českých  miestnych samospráv a im pridružených organizácií 4.mája 2012 v Zlíne.

Akcia je vhodná pre zástupcov miest a obcí, ktoré plánujú medzinárodné projekty v rámci európskych podporných programov.

Účastníci budú mať možnosť získať bližšie informácie o možnostiach financovania sietí a družobných stretnutí z programu Európa pre občanov, ktorého najbližšia uzávierka bude 1.júna 2012.

Program seminára:

10:30 - 11:00 Registrácia, občerstvenie

 

11:00 - 13:00 Dopoludňajší blok

  • Program Európa pro občanov 2007 – 2013 – možnost grantovej podpory pre aktivity partneskej spolupráce miest a obcí
  • Podpora partnerskej spolupráce miest zo strany Svazu měst a obcí ČR a Združenia miest a obcí Slovenska
  • Príklady úspešných projektov financovaných z programu Európa pro občanov

13:00 - 14:00 Občerstvení

14:00 - 16:00 Workshop

  • Praktické informácie o príprave grantových žiadostí, konzultácie s úspešnými žiadateľmi, riešenia konkrétnych otázok jednotlivých obcí, zoznámenie sa s elektronickým formulárom (preložený do češtiny) atd

 

Na stretnutí budú prezentované úspešné medzinárodné projekty miestnych samospráv, SMO- ČR a ZMOS.

 

Na seminár je možné sa prihlásiť do 30.apríla na adrese office@europapreobcanov.sk alebo vyplnením registračného formulára .

 

Akcia je pripravovaná v spolupráci so SMO- ČRZdružením miest a obcí Slovenska.

 

Miesto: Zlín, Česká Republika, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín,
budova  Podnikatelského inovačního centra

 

Čas: 4. mája 2012, 11:00 – 16:30