Informačný seminár k výzvam 1.júna (1)

Dátum: 2. máj 2012 10:00 do: 12:30

Lokalita: Bratislava, KC Dunaj, Nebdalova 3
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop je určený pre záujemcov zo stredného o východného Slovenska, plánujúcich žiadosti o podporu z programu Európa pre občanov, a to konkrétne vo výzvach s uzávierkou 1.júna:

Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest  ( viac)

Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka (viac)

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj organizácií občianskej spoločnosti. Program  bude upravený podľa reálneho záujmu, teda prosím, vo svojej prihláške indikujte, o ktoré opatrenie máte záujem.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 30.4.2012 vyplnením registračného formulára.