Informačný seminár EKB k výzvam 1.júna

Dátum: 23. apríl 2012 11:00 do: 16:00

Lokalita: CEE Citizens Network,Kapitulská 13, Banská Bystrica
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop je určený pre záujemcov zo stredného o východného Slovenska, plánujúcich žiadosti o podporu z programu Európa pre občanov, a to konkrétne vo výzvach s uzávierkou 1.júna:

Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest  ( viac)

Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka (viac)

Na workshope predstavíme organizáciu Central and Eastern European Citizenship Network z Banskej Bystrice, podporenú programom Európa pre občanov.

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj organizácií občianskej spoločnosti. Program  bude upravený podľa reálneho záujmu, teda prosím, vo svojej prihláške indikujte, o ktoré opatrenie máte záujem.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 19.4.2012 vyplnením registračného formulára.