Uzávierky programu Európa pre občanov

Dátum: 1. jún 2012 12:00


1.júna 2012 sú uzávierky pre žiadateľov o podporu v nasledujúcich líniách:

Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Opatrenie 2.1 Projekty občanov ( viac )

Opatrenie 2.2. Podporné opatrenia ( viac )

Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka (viac)