Hľadanie modelov tolerantnej spoločnosti v strednej a východnej Európe

Dátum: 15. február 2012 16:00 do: 16. február 2012 15:00

Lokalita: zámok Fričovce (Prešov)
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Cieľom podujatia je vyzdvihnutie možných alternatív pokojného spolunažívania rôznorodých sociálnych skupín, ktoré sa osvedčili v regióne Strednej Európy.

Tri tematické panely konferencie budú venované téme tolerancie v lokálnom a historickom kontexte, súčasným modelom tolerancie s dôrazom na spoločensko- ekonomické dopady integrácie a spolužitia s "inakosťou", ako aj téme budovania tolerantnej spoločnosti so zameraním na partnerstvo krajín V4 s ich východnými susedmi.

Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou podpredsedu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Rudolfa Chmela.

Podrobný program podujatia nájdete tu.