Prvá pomoc v poslednej minúte I.

Dátum: 9. február 2012 11:00 do: 14:30

Lokalita: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop určený výhradne pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s k uzávierkou 15.februára 2012. Je vhodné prísť s predpripraveným formulárom žiadosti.

Žiadatelia, už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a spoločne konzultovať  nejasnosti, ktoré vzniknú v procese vypĺňania grantovej žiadosti.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 8.2.2012 na adrese:office@europapreobcanov.sk.

Pozor: Obdobný workshop organizujeme aj 10.2. 2012 v Banskej Bystrici, preto v prihláške indikujte, či by ste sa v prípade zaplnenia kapacity mohli zúčastniť aj tam.