Seminár programu Európa pre občanov a Kultúra

Dátum: 27. január 2012 10:00

Lokalita: Hotel Garni Spišská kapitula
Organizátor: KKB a EKB Slovensko

Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o predložení žiadostí o grant v rámci programu Kultúra a programu Európa pre občanov, alebo majú záujem o informácie o nich, pripravujú KKB a EKB Slovensko informačný seminár:


27.1.2012 o 10:00h. – Hotel Garni Spišská kapitula


Stretnutie bude venované možnostiam získania grantov z programov EÚ
na kultúrne a občianske projekty v roku 2012 a prehľadu podporených projektov
zo Slovenska za rok 2011.

Počet účastníkov je obmedzený, preto prosíme potvrdiť Váš záujem na adrese office.ccp@theatre.sk do 25.1.2012.