Prvá pomoc v poslednej minúte II.

Dátum: 10. február 2012 12:00

Lokalita: Banská Bystrica, Sládkovičova 9, Eurokontakt
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop určený výhradne pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s k uzávierkou 15.februára 2012.

Žiadatelia, už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a spoločne konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstanú v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 8.2.2012 na adrese: office@europapreobcanov.sk

Pozor: Obdobný workshop organizujeme aj 9.2. 2012 v Bratislave, preto v prihláške indikujte, či by ste sa v prípade zaplnenia kapacity mohli zúčastniť aj v tomto termíne.

Miesto konania:

Autom: (pozri orientačnú mapku) príjazdové cesty zo smerov Zvolen, Martin, Brezno. Prichádzajúci zo smeru Zvolen, nezabudnite odbočiť pred B. Bystricou z rýchlostnej komunikácie (pri medenej soche) na smer Kremnička - Radvaň, na Zvolenskú cestu.

Autobusom: Zo železničnej stanice linky 2, 41 (vystúpiť na zastávke Sládkovičova POŠTA)