Európsky týždeň miestnej demokracie

Dátum: 10. október 2011 00:00 do: 16. október 2011 23:59


Európsky týždeň miestnej demokracie je iniciatíva Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy, ktorá bola spustená na zasadnutí Konferencie ministrov zodpovedných za miestne sa regionálny samosprávy zo 47 členských krajín Rady Európy v roku 2007. Odvtedy sa realizuje každoročne v týždni, kedy bola v roku 1985 predložená na podpis Európska charta miestnej samosprávy s cieľom:

  • zvýšiť povedomie miestnych orgánov o ich vlastnej každodennej zodpovednosti za posilňovanie demokratických procesov na miestnej úrovni,
  • zvýšiť informovanosť občanov Európy o činnosti miestnych orgánov  a o možnostiach zapojenia do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni,
  • zviditeľniť samotnú inštitúciu Radu Európy a úlohu Kongresu pri budovaní a posilňovaní demokracie na miestnej a regionálnej úrovni.


ETMD 2011 venovaný zvýšeniu povedomia o ľudských právach na miestnej úrovni by mal prispieť k súdržnosti miest a obcí prostredníctvom prevencie a odstraňovania neznášanlivosti, diskriminácie a sociálneho vylúčenia.

Viac informácií na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska.