Workshop: postup pri príprave žiadostí

Dátum: 17. január 2012 10:00 do: 13:00

Lokalita: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop je určený pre záujemcov o podporu z programu Európa pre občanov, a to konkrétne o výzvy s uzávierkou 15.februára:

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest
Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami
Akcia 2, Opatrenie 3. Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti

Spoločne si prejdeme proces podania grantu, vrátane elektronickej i tlačenej formy.
Na workshope sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj organizácií občianskej spoločnosti.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 13.1.2012 na adrese office@europapreobcanov.sk .