Možnosti medzinárodnej spolupráce miestnych samospráv

Dátum: 7. november 2011 12:00 do: 08. november 2011 16:00

Lokalita: Nadácia Tempus, Lonay utc.31, Budapešť
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko a Európsky kontaktný bod Maďarsko

Európsky kontaktný bod Maďarsko www.tka.hu v spolupráci s Európskym kontaktným bodom Slovensko  organizuje medzinárodné informačné podujatie zamerané na podporu Družobných partnerstiev miest a obcí, ktoré je možné financovať z programu Európa pre občanov, konkrétne z Akcie  1. Aktívni občania pre Európu. 
Pozývame zástupcov slovenských miest a obcí na toto podujatie, kde bude možné nadviazať partnerskú spoluprácu s maďarskými samosprávami, prípadne zo samosprávami s Maďarskom susediacimi.
Pracovným jazykom na akcii bude slovenčina, maďarčina a angličtina.
Záujemcovia o podujatie sa môžu hlásiť na adrese office@europapreobcanov.sk.
Počet účastníckych miest je obmedzený.