Predvianočné stretnutie

Dátum: 14. december 2011 10:00

Lokalita: KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
Organizátor: EKB+KKB Slovensko

Kultúrny kontaktný bod Slovensko a Európsky kontaktný bod Slovensko
Vás pozývajú na neformálne vianočné stretnutie s občerstvením

ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra o 10:00 v KC Dunaj Nedbalova 3, Bratislava.

Stretnutie bude venované možnostiam získania grantov z programov EÚ
na kultúrne a občianske projekty v roku 2012 a prezentácii slovenských projektov podporených
z programov Kultúra (2007-2013)a Európa pre občanov (2007-2013), v roku 2011.

Vašu účasť prosíme potvrdiť na adrese office.ccp@theatre.sk, najneskôr do 12.12.2011.