Slovensko-poľský workshop pre samosprávy

Dátum: 6. december 2011 10:00 do: 16:30

Lokalita: Mestský úrad Stará Ľubovňa
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko a Európsky kontaktný bod Poľsko

1-dňové stretnutie zástupcov slovenských a poľských miestnych samospráv a im pridružených organizácií, ktoré plánujú medzinárodné projekty v rámci európskych podprorných programov, a to hlavne v rámci programu Európa pre občanov.
Účastníci budú mať možnosť získať bližšie informácie o možnostiach financovania sietí a družobných stretnutí. Na stretnutí budú prezentované úspešné medzinárodné projekty miestnych samopráv.

Pracovný jazyk: slovenský jazyk, poľský jazyk, anglický jazyk

Na seminár je možné sa prihlásiť do 27.11. na adrese office@europapreobcanov.sk , a to zaslaním vyplneného registračného formulára.

Program nájdete tu