Seminár: tvorenie projektových partnerstiev v Budapešti

Dátum: 8. november 2011 00:00 do: 23:59

Lokalita: Budapešť, Maďarsko

Prvý seminár, určený na hľadanie partnerov v rámci programu Európa pre občanov.
Akcia je zameraná hlavne na subjekty, ktoré chcú spolupracovať s maďarskými organizáciami a susedskými krajinami.
Účastníci dostanú možnosť vytvoriť nové partnerstvá a získať informácie o doterajších skúsenostiach iných žiadateľov.

Organizátori sa zameriavajú hlavne na podporu družobných partnerstiev miest, ich dlhodobé trvanie a rozvoj.
Viac informácii o podujatí v maďarskom jazyku nájdete tu