CREATIVE ENTREPRENEURSHIP

Dátum: 19. október 2011 00:00 do: 21. október 2011 23:59

Lokalita: Tallin, Estónsko
Organizátor: Enterprise Estonia, Creative Estonia, Estónske ministerstvo kultúry a Ministerstvo pre ekonomické záležitosti a komunikáciu

Pozývame vás do Estónska na medzinárodnú konferenciu venovanú kreatívnemu podnikaniu. Aktuálne témy sú: kreatívny priemysel a jeho špecifiká, konkurencieschopnosť regiónov, podpora kreatívneho prostredia a vodcov, kolaboratívne prostredia

Registrujte sa na:

http://creativeestonia.eu/index.php