KAM SMEROVAŤ PROSTRIEDKY Z EURÓPSKEHO ROZPOČTU?

Dátum: 23. september 2011 12:00 do: 24. september 2011 13:00

Lokalita: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Program http://www.paneuropa.sk/calendar.htm

XXI. Valné zhromaždenie
Paneurópskej únie na Slovensku
spojené s odbornou konferenciou

Konferencia

KAM SMEROVAŤ PROSTRIEDKY Z EURÓPSKEHO ROZPOČTU?
WHERE TO CHANNEL RESOURCES FROM THE EU BUDGET?

(Finančný výhľad EÚ 2014 - 2020)

organizovaná Zastúpením Európskej komisie v SR a 
Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR
v spolupráci s Paneurópskou úniou na Slovensku

Program

Piatok 23. 9.

Príchod účastníkov
14.00   Registrácia, bufet

14.30   Otvorenie konferencie:
Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v SR

Ján Klepáč, predseda PEU-S.

14.50   Predstavenie návrhu európskeho rozpočtu: Predstaviteľ EK: Petr Mooz, Head of Unit, Communication, DG BUDG.
15.10   - 17.00 Panel I.: Hodnotenie návrhu, pohľad SR, poslancov EP a NR SR a diskusia
Lead in: Rozpočet EÚ a Slovensko. Vladimír Tvaroška, štátny tajomník Ministerstva financií SR
Poslanec Európskeho parlamentu za SR: Sergej Kozlík
Poslanec NR SR: Ivan Štefanec, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti
Anna Záborská, poslankyňa EP, medzinárodná podpredsedníčka Paneurópskej únie

Odborný diskutant: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV
Diskusia
Moderuje Robert Hajšel.

Sobota 24. 9.

9.00 – 10.30 Panel II.: vystúpenie odborníkov.
Wojciech Barkiewicz, MZV Poľskej republiky
Jozef Náhlik, MZV SR
Ľubomír Nebeský, Inštitút hospodárskej politiky                           
Moderuje Pavol Magyar, Zastúpenie EK na Slovensku.

10.30 – 11.00 bufet

11.00 - 12.00 Panel III.: Paneurópsky pohľad
Alain Terrenoire, medzinárodný prezident Paneurópskej únie
Bernd Posselt, poslanec EP, prezident Paneurópskej únie Nemecka
Moderuje: Ján Klepáč, predseda Paneurópskej únie na Slovensku

12.00   Závery konferencie. Pavol Magyar

12.30   Spoločný obed.

KONFERENČNÉ JAZYKY: SLOVENČINA A ANGLIČTINA.