Workshop programu Kultúra (2007 – 2013) k aktuálnej výzve

Dátum: 9. september 2011 10:00 do: 12:00

Lokalita: Divadelný ústav – Štúdio 12, Jakubovo nám 12, Bratislava

Kultúrny kontaktný bod pozýva všetkých záujemcov, ktorí plánujú podať svoj projekt k najbližšiemu predkladaciemu termínu 1. 10. 2011, prípadne tých, ktorí sa chcú dozvedieť, čo všetko je potrebné na vyplnenie žiadosti programu Kultúra na workshop zameraný na oblasť činnosti 1.1. a 1.2.1 – Projekty spolupráce.
Počas workshopu sa budeme venovať podmienkam a kritériám potrebných pre úspešné schválenie a samotnú realizáciu projektu, pozrieme sa na projektovú žiadosť, rozpočet a pomôžeme Vám doladiť Vaše pripravované projekty.
Workshop budú viesť zástupcovia Kultúrneho kontaktného bodu, ktorý je koordinačným, konzultačným, informačným a dokumentačným centrom pre program Kultúra (2007 – 2013).
Vašu účasť na workshope potvrďte na adrese office.ccp@theatre.sk do 8. 9. 2011.
KKB Slovensko
Jakubovo nám. 12
Bratislava
tel. +421 2 20487700
www.ccp.sk