Informačný seminár k aktuálnym výzvam programu Kultúra (2007-2013)

Dátum: 7. september 2011 10:30

Lokalita: Kasárne/Kulturpark- Čierna sála, Košice

Informačný seminár bude venovaný programu EÚ na podporu kultúry a umenia, jednotlivým oblastiam činnosti programu, podmienkam a kritériám projektov, spôsobu získavania partnerov pre projekty a ďalším zdrojom spolufinancovania projektov.
Na seminári predstavíme aj úspešné slovenské podporené projekty a podelíme sa s Vami o konkrétne rady a tipy tých, ktorí už majú skúsenosť s realizáciou projektov.
Program budú prezentovať zástupcovia Kultúrneho kontaktného bodu, ktorý je koordinačným, konzultačným, informačným a dokumentačným centrom pre program Kultúra (2007-2013).
Vašu účasť s výberom miesta seminára prosíme potvrdiť na adrese office.ccp@theatre.sk.

KKB Slovensko
Jakubovo nám.12
Bratislava
tel. +421 2 20487700
www.ccp.sk