Dni dobrovoľníctva

Dátum: 23. september 2011 12:00 do: 24. september 2011 14:15

Lokalita: Rôzne mestá Slovenska

Dni dobrovoľníctva organizované občianskym združením C.A.R.D.O. spolu s regionálnymi organizáciami: Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Dobrovoľnícke centrum v Prešove, OZ Žabky – Dobrovoľnícke centrum v Topoľčanoch a v Košiciach a Nitrianske dobrovoľnícke centrum.

Hlavným cieľom projektu je šíriť osvetu o dobrovoľníctve a zapojiť čo najviac ľudí do dobrovoľníckych aktivít na celom Slovensku.
Čiastkovými cieľmi projektu sú okrem iného vytvorenie možnosti pre médiá a širokú verejnosť spoznať širokú paletu dobrovoľníckych aktivít a organizácií na Slovensku; vytvorenie príležitosti pre potenciálnych dobrovoľníkov (študentov, zamestnaných, nezamestnaných, seniorov) prísť si pozrieť existujúce dobrovoľnícke projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj oni; vytvorenie príležitosti pre dobrovoľnícke organizácie na prezentáciu svojich dobrovoľníckych aktivít a zároveň na získavanie nových dobrovoľníkov; vytvorenie príležitosti pre verejnosť spoznať dobrovoľníctvo, jeho možnosti a takisto prínos, ktorý pre dobrovoľníkov takáto aktívna účasť na občianskom živote môže priniesť; vytvorenie príležitosť pre médiá zobraziť dobrovoľníctvo v celej jeho šírke a pestrosti a vytvorenie príležitosť priameho zapojenia sa do dobrovoľníckych aktivít.

Viac na  http://www.dobrovolnictvo.sk/index.php?node=71