Save the Date: INFOSEMINÁRE K MARCOVEJ UZÁVIERKE 2018 programu Európa pre občanov

Dátum: 15. január 2018 09:30 do: 15:00

Lokalita: Martin (Turčianskej kultúrne stredisko, Divadelná 656/3), Senica
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Na infoseminároch si prejdeme novú príručku pre pisateľa projektu do programu Európa pre občanov platnú pre rok 2018, nové prioritné témy pre rok 2018 a venovať sa budeme všetkým opatreniam marcovej uzávierky 2018: Európska pamäť, Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti.

Podrobný program pre jednotlivé mestá ako aj registráciu zverejníme 15.1.2018.