WEBINÁR k prevázdkovým grantom programu Európa pre občanov

Dátum: 5. október 2017 10:00 do: 13:00

Lokalita: celé Slovensko
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

WEBINÁR je určený všetkým, ktorí píšu prevádzkový grant v rámci aktuálne otvorenej výzvy programu Európa pre občanov. Prejdeme si na ňom príručku pre žiadateľa prevádzkového grantu a poskytneme užitočné rady a tipy, ako uspieť.

V rámci výzvy oprávnení žiadatelia sú:

  • organizácie (tretí sektor alebo verejnoprávna inštitúcia) venujúce sa aktívnemu občianstvu alebo európskej pamäti (udalosti 20. a 21. storočia) s európskym presahom (aktivity alebo partnerstvá vo viac ako 12 programových krajinách)
  • think-thanky (inštitúcie pre výskum verejnej politiky) a paneurópske platformy (organizácie s členskou základňou minimálne v 20 programových krajinách a s aktivitami v celej EÚ), ktorých misia je v súlade s cieľmi programu Európa pre občanov.

Webinár bude dostupný bude dostupný na našom YOUTUBE kanály. Registrovať sa môžte kliknutím na POZVÁNKU.