POZVÁNKA: Seminár k prevádzkovým grantom programu EpO

Dátum: 3. október 2017 09:30 do: 14:00

Lokalita: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, zasadačka č. 302
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko