Medzinárodná konferencia VALUE BASED CONFLICTS AND VIOLENCE v Bratislave

Dátum: 5. apríl 2017 09:00 do: 06. apríl 2017 17:30

Lokalita: Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27
Organizátor: PDCS

V Bratislave, v Hoteli Saffron (Radlisnkého 27) sa 5. - 6. apríla 2017 bude konať medzinárodná konferencia o novodoých prejavoch násilia v spoločnosti. Organzáorom podujatia je Partners for Democratic Changes (ďalej len PDCS).

Cieľom konferencie je podporiť medzináboženský dialóg, dialóg medtz extrémistami a ich obeťami a hlavne nekonfliktný dialóg. Pozvaní sú účastníci, ktorí sami majú skúsenosť s rôznymi tipmi násilia. Súčasťou konferencie budú praktické workshopy zamerané na špecifické aspekty novodobých foriem násilia (štrukturálne a kultúrne násilie, teda napr. násilie páchané prostreníctvom sociálnych sietí, konfrontácia s novovzniknutými menšinami, radikálni anarchisti atď). V rámci workshopov budú predstavené rôzne prístupy ako narábať s týmto typom násilia v spoločnosti prostredníctvom umenia (film, fotografia, tanec, divadlo) alebo prostredníctvom interaktívnej simulácie.

PDCS ako organizátor pozýva speakrov a odborníkov na danú oblasť z celého sveta. Zároveň na konferencii predstaví predbežné výsledky komparatívnej štúde o radikalizácii v regióne strednej a východnej Európy (ďalej len CEE), ktoré budú konfrontované pozvanými expertami. Konferencia taktiež počíta s dialógom a networkingom medzi hosťami navzájom a to prostredníctvom spoločenského a kultúrneho programu (umelecké predstavenie, koktail, after party). Viac sa dozviete na web stránke PDCS.

Konferencia je financovaná programom Európa pre občanov.