POZVÁNKA: Informačné dni k marcovej uzávierke 2017 programu Európa pre občanov /február 2017/

Dátum: 2. február 2017 10:30 do: 14. február 2017 13:30

Lokalita: Čadca (2.2.), Bratislava (7.2.), Banská Bystrica (9.2.), Košice (14.2.)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Informačné dni budú zamerané na opatrenia 1.1 Európska pamäť, 2.1 Družobné partnerstvá miest, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti v rámci akcií 1. Európska pamäť a 2. Podpora demokracie a občianska participácia. Určené sú predovšetkým mimovládnym neziskovým organizáciám a verejným subjektom – vzdelávacím a výskumným organizáciám v oblasti pamäťových aktivít a občianskej spoločnosti, zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v marcovej uzávierke (k 1.3.2017).

Na informačných dňoch budú tiež podrobne predstavené priority platné pre roky 2016-2020. Zároveň bude predstavený nový všeobecný znak programu Európsky zbor solidarity.

Termíny a miesta konania seminárov:

02.02.2017 Čadca
Kedy: v čase 10:30 - 13:30
Kde: Dom kultúry Čadca, Matičné námestie 1434/11

07.02.2017 Bratislava
Kedy: v čase 10:30 - 13:30
Kde: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12

9.02.2017 Banská Bystrica
Kedy:  v čase 10:30 - 13:30 
Kde: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16

14.02.2017 Košice
Kedy:  v čase 11:15-13:15 
Kde: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2

Podujatie sa v Košiciach koná na mieste, ktoré bolo zrealizované resp. zhodnotené v rámci ROP - prioritná os 7, opatrenie 7.1 spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti.

 

PROGRAM (všetky mestá)

  • 10:30 - 11:15  "Európa pre občanov - priority 2016 - 2020, nový všeobecný znak programu Európsky zbor solidarity a marcová uzávierka"
  • 11:15 - 12:15  jednotlivé opatrenia programu Európa pre občanov
  • 12:15 - 12:30  praktická časť: pravidlá, príprava projektu, podanie žiadosti, kritéria hodnotenia a odporúčania
  • 12:30 - 13:30  individuálne konzultácie projektov
Programom sprevádzajú Želmíra Gerová a Iveta Svetlíková z Európskeho kontaktného bodu Slovensko. 

Viac informácií o programe na www.europapreobcanov.sk.V prípade záujmu o doplňujúce informácie, píšte na office@europapreobcanov.sk
Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.​
Vstupné: zdarma​

Ak sa chcete zúčastniť na niektorom zo seminárov, svoju účasť potvrďte do 31. 1. 2017 (CA), 6. 2. 2017 (BA), 7. 2. 2017 (BB) a 12. 2. 2017 (KE) vyplnením prihlášky na http://eepurl.com/cxJqaL.

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní registračného formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.