"ECP meeting" v Bratislave

Dátum: 22. september 2016 12:00 do: 11. november 2016 23:45

Lokalita: Múzeum holokaustu, Sereď a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Medzinárodné stretnutie organizuje Európsky kontaktný bod Slovensko a jeho súčasťou bude i prezentácia projektov v oblasti Európska pamäť a prehliadka Múzea holokaustu v Seredi.

Miestom podujatia bude okrem Múzea holokaustu (Sereď) aj budova Zastúpenia EK na Slovensku (Palisády 29, Bratislava). Informácie o podujatí sa budú aktualizova priežne na www.europapreobcanov.sk. "ECP meeting" plynule nadviaže na Stredoeurópske fórum. Obe podujatia sa konajú pod záštitou SK PRES 2016.