Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia 2016

Dátum: 27. október 2016 08:00 do: 19:00

Lokalita: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká cesta 2, Bratislava.

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia, ktorá sa bude konať 27. októbra 2016 v Bratislave, je poprednou udalosťou v regióne v oblasti rozvojovej spolupráce. Vytvára jedinečný priestor na zdieľanie znalostí, kreatívnych nápadov, skúseností, úspešných aj neúspešných príbehov v oblasti rozvoja a inovácií.

Aj tento rok sa konferencie zúčastní množstvo zaujímavých hostí a rečníkov. Prostredníctvom zapojenia odbornej aj akademickej obce do diskusie, konferencia rieši najnaliehavejšie problémy demokratizácie, migrácie a globálneho rozvoja.

Ročník 2016 bude vďaka Slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ mimoriadne výnimočný. Témy konferencie sú prispôsobené prioritám predsedníctva a budú sa týkať najmä najmä Cieľov udržateľného rozvoja, migrácie a bývania, inovácii v rozvoji a prepojenia rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Podrobné informácie o podujatí a zoznam rečníkov, ktorí vystúpia na konferencii nájdete tu.