POZVÁNKA NA INFORMAČNÉ SEMINÁRE k programu Európa pre občanov / JÚN 2016

Dátum: 27. máj 2016 09:00 do: 29. jún 2016 12:30

Lokalita: Komárno (14.6.), Bratislava (23.6.) a Trenčín (29.6,)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na júnové informačné semináre ku grantovému programu EÚ Európa pre občanov do Komárna, Bratislavy a Trenčínu.

Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.

Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke ( k 1.9.2016).

Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.

Registrácia prebieha na http://eepurl.com/b2WHBX a to do 9.6.2016 (KN), 19.6.2016 (BA) a 23.6.2016 (TN). Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Vstupné je zdarma.

TERMÍNY A MIESTA KONANÍ:

14.6.2016 Komárno

Kedy: v čase 11:00-13:30

Kde: Europe Direct Komárno, Eötvösa 12, 945 01 Komárno

 

23.6.2016 Bratislava

Kedy: v čase 10:00-12:30

Kde: Národné osvetové centrum, Námestie SNP, 812 34 Bratislava

 

29.6.2016 Trenčín

Kedy:  v čase 10:00-12:30

Kde: Europe Direct Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

 

 

PROGRAM SEMINÁROV:

Komárno (14.6.):

11:00 - 13:00 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

13:00 – 13:30 individuálne konzultácie projektov

 

Bratislava (23.6.), Trenčín (29.6.):

10:00 - 12:00 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"

12:00 – 12:30 individuálne konzultácie projektov

 

 

Drobné občerstvenie počas seminárov je zabezpečené.