informačné semináre / AUGUST 2015

Dátum: 17. júl 2015 12:00

Organizátor: Európsky kontaktný bod

Informačné semináre budú prednostne zamerané na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia.

Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke ( k 1.9.2015).

4.8.2015 Lučenec

Kedy:  v čase 13:30-15:30

Kde: Hotel CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec

 

6.8.2015 Nitra

Kedy:  v čase 13:30-15:30

Kde:  Ponitrianske Múzeum, Štefánikova 1, 949 01 Nitra

 

10.8.2015 Bratislava

Kedy:  v čase 10:00-12:00

Kde: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, zasadacia miestnosť č. 302

 

Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Registrácia na http://eepurl.com/br_7bL prípadne na office@europapreobcanov.sk do 2.8.2015.

Pozn.: Po vyplnení a zaslaní formulára je potrebné opätovné potvrdenie, ktoré Vám bude doručené na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

Vstupné: zdarma